Olikheter är bra i ett team

Det är bra att tänka olika

Förhoppningsvis är ni ett team för att ni har olika styrkor och tillsammans ska lösa uppgifter som ni inte kunde ha gjort själva. Olika styrkor kan ibland skava, därför är det bra att lyfta fram varför det är bra att ni är olika och vad ni kan bidra med för att teamet ska prestera bra.


Dela information

Oavsett om ni är ett nytt team eller ett som arbetat tillsammans ett tag kan det vara bra att ta en stund och berätta för de andra vad ni har för bakgrund, vad ni gör under dagarna och vad som känns lätt eller svårt. På det sättet kartlägger i tillsammans er kompetens och kan fördela uppgifter lättare framåt.


Utnyttja era styrkor

Det kan ni göra genom att låta alla komma till tals och testa olika sätt att arbeta. Det kan vara bekvämt att jobba på som man alltid har gjort, men det är ibland värt att prova något nytt för att få utrymme att tänka annorlunda och prova något man inte gjort innan.


Exempel kan vara:

– Be en person som inte så ofta pratar på ett möte att sätta upp strukturen för nästa möte och leda det. Det kan vara jobbigt för en person som är tystlåten så som kollega bör du vara stöttande och hjälpa till genom att ställa frågor och ha lite extra tålamod.

– Rotera vem det är som ska dokumentera under ett möte, se till att alla får prova på hur det är. Hjälp gärna till att säkerställ att personen som ska dokumentera hinner med och har fått med det viktigaste. Kanske kommer ni tillsammans på något ni inte tänkt på när ni summerar.

– Säkerställ att ni alla menar samma sak. I ett team där man har jobbat tillsammans länge kan det vara självklart, men som ny medlem vet man inte vad “en kort rapport” eller “inom några dagar” betyder. Var gärna specifik och tydlig så att det inte blir några missuppfattningar. Uppmuntra också till att ställa frågan om man tycker att det känns oklart.

Tillsammans bygger ni ett team med en öppen och nyfiken kultur som tar tillvara varandras styrkor.

en_GBEnglish
Rulla till toppen