How to counteract involuntary loneliness in the workplace

Involuntary loneliness can be different things

When talking about involuntary loneliness, most people think of loneliness outside the workplace and that you spend a lot of your time alone without friends or family.

But involuntary loneliness also occurs in the workplace and can sometimes be difficult for others to detect.

After all, you have colleagues

Most people have one or more colleagues who you work together with to solve tasks or brainstorm ideas. However, just because you have colleagues to work with it does not mean that you feel seen and listened to. It can instead be the exact opposite, you feel very lonely and misunderstood, not at all like a part of the team or that anyone is listening.

“Hello” is the best word to combat loneliness…”

It can be difficult to notice if someone feels lonely, but you can help each other by ensuring that everyone feels seen. The quote is so fitting, for something as simple as saying hello to each other when you see each other, or in a chat when you start work, everyone can do it. When you feel seen, it becomes easier to make contact with others and start a conversation.

Make it a habit to share a hello or a smile with your colleagues every day and you will help each other a little bit on the way out of involuntary loneliness in the workplace.

 

Motverka ofrivillig ensamhet på arbetsplatsen

Ofrivillig ensamhet kan vara olika saker

När man pratar om ofrivillig ensamhet tänker de flesta på ensamhet utanför arbetsplatsen, att man spenderar mycket av sin tid ensam utan vänner eller familj.
Men ofrivillig ensamhet förekommer på arbetsplatser och kan ibland vara svår att upptäcka av andra.

Man har ju kollegor

De flesta har en eller flera kollegor som man jobbar tillsammans med för att lösa uppgifter eller bolla idéer. Men bara för att man har kollegor att arbeta med betyder det inte att man känner sig sedd och lyssnad på, något som är ett måste för att man ska känna sig inkluderad och att man har ett sammanhang. Det kan istället vara så att man känner sig väldigt ensam och missförstådd, inte alls som en i teamet eller som att någon lyssnar.

“Hej” är det bästa ordet mot ensamhet …”

Det kan som sagt vara svårt att upptäcka om någon känner sig ensam, men man kan hjälpas åt genom att säkerställa att man ser varandra. Citatet är så träffsäkert för något så enkelt som att säga hej till varandra när man ses, eller i en chatt när man börjar jobba, klarar alla att göra. När man känner sig sedd blir det lättare att själv ta kontakt med andra och inleda en konversation.
Gör det till en vana att dela ett Hej eller ett leende med dina kollegor varje dag så hjälper ni varandra en bit på väg att komma ur ofrivillig ensamhet på arbetsplatsen.

en_GBEnglish
Rulla till toppen