Lets talk about stress, part 1

Stop sweeping stress under the rug

Stress is a negatively charged word that many workplaces try not to talk about. But we at Walking Talking think it’s important to talk about stress because it can mean so many different things to different people and doesn’t have to be negative.

 

Good stress

Our bodies use stress as a defense mechanism, a biological response we have needed to survive since time immemorial. The stress boost causes the body to start producing adrenaline, noradrenaline, and cortisol so that you can act quickly on the threat you are facing. And often the stressful situation resolved itself quickly, you escaped or were eaten. Problem solved!

 

Bad stress

In today’s society, many people get stuck in stress, caused by many different things. Sometimes it can even be something that hasn’t happened but that you worry about, the body doesn’t know the difference between imagined stress and an actual threat.

When you get caught up in the fight-flight reaction that happens in the body, you can feel scared, irritated, angry or hostile.

 

Stress creates irritation

A short stress boost allows you to solve a problem or task quickly. But if you stay under stress, that ability deteriorates considerably. Being scared, irritated, and perhaps angry also affects the people around you. As an individual, you lose problem-solving skills and the ability to listen and absorb information, take a breath, and ask a question. Not only that, you stop seeing the positives in your colleagues and get caught up in what you see as faults and shortcomings instead. This can be a disaster not only for the individual but for the team.

 

Stress is different for different people

It isn’t made easier by the fact that stress is different for different people. Something that makes one person stressed can excite someone else, who may not even understand that the first person is having a negative stress reaction. And although we at Walking Talking always advocate communication, it’s not the time to try to sort things out when you’re feeling stressed. The risk is that it just becomes more of a problem.

 

This is how you should do it instead

In the next post, we want to give some tips on how to talk about stress and create an understanding in the team that makes it easier to deal with stress.

 

Låt oss prata om stress, del 1

Sluta sopa stress under mattan

Stress är ett negativt laddat ord som man på många arbetsplatser försöker låta bli att prata om. Men vi på Walking Talking tycker att det är viktigt att prata om stress, för det kan betyda så olika för olika personer och behöver inte vara negativt.


Bra stress

Våra kroppar använder stress som en försvarsmekanism, en biologisk reaktion som vi har behövt för att överleva sedan urminnes tider. Stresspåslaget gör att kroppen börjar producera adrenalin, noradrenalin och kortisol för att man snabbt ska kunna agera på det hot man står inför. Och ofta löste sig den stressiga situationen snabbt, man flydde eller blev uppäten. Problemet löst!


Dålig stress

I dagens samhälle fastnar många i stress som kan vara orsakad av många olika saker. Ibland kan det till och med vara något som inte ens hänt men som man oroar sig för, kroppen vet inte skillnad på tänkt stress och ett faktiskt hot.
När man fastnar i den kamp-flyktreaktion som händer i kroppen kan man känna sig rädd, irriterad, arg eller fientlig.


Stress skapar irritation

En kort stress-boost gör att man kan lösa ett problem eller en uppgift snabbt. Men stannar man kvar i stressen försämras den förmågan avsevärt. Att man är rädd, irriterad och kanske arg påverkar också människorna omkring. Som individ tappar problemlösningsförmågan och förmågan att lyssna och ta till sig information, kanske ta ett andetag och ställa en fråga. Inte nog med det, man slutar se de positiva hos sina kollegor och hakar upp sig på sånt man ser som fel och brister istället. Detta kan bli en katastrof inte bara för individen utan för teamet.


Stress är olika för olika personer

Det blir inte heller lättare av att stress är olika för olika personer. Något som stressar en person kan vara en kick för någon annan, som kanske till och med inte förstår att den första får en negativ stressreaktion. Och även om vi på Walking Talking alltid förespråkar kommunikation är det inte tillfället att försöka reda ut saker när man känner sig stressad. Risken är att det bara blir pannkaka av allt.


Så här bör man göra istället

I nästa inlägg vill vi ge några tips på hur man kan prata om stress och skapa en förståelse i teamet som gör att det blir lättare att hantera.

en_GBEnglish
Rulla till toppen