movement

Skapa rörelse under arbetsdagen!

Vi förknippar ofta att vara rotad vid våra skrivbord med produktivitet. Vi vill ändra det tankesättet och berätta om fördelarna med regelbunden rörelse under arbetsdagen.