Rörelse under arbetsdagen är bra för “the bottom line”

Rörelse ger effekt

Företag letar ständigt efter sätt att öka produktiviteten och effektiviteten. En ofta förbisedd aspekt är att se till att anställda rör sig regelbundet under arbetsdagen. Att införliva rörelse i arbetsdagen kan ha en betydande inverkan på resultatet, vilket gynnar både anställda och företaget som helhet.

Förbättrat fokus och produktivitet

När anställda är fast vid ett skrivbord under långa perioder kan de bli trötta och tappa fokus. Genom att uppmuntra rörelse under hela arbetsdagen, oavsett om det är genom att växla mellan att sitta och stå vid sitt skrivbord, promenadmöte, eller snabba stretchpauser, kan medarbetarna återuppliva energi och fokusera. Studier har visat att inkorporering av rörelse i arbetsdagen kan leda till ökad produktivitet, kreativitet och övergripande arbetstillfredsställelse

Minskade sjukvårdskostnader

Stillasittande har kopplats till en mängd olika hälsoproblem, inklusive fetma, hjärtsjukdomar och diabetes. Genom att uppmuntra anställda att röra på sig mer under arbetsdagen kan företag hjälpa till att minska vårdkostnaderna förknippade med dessa tillstånd. Anställda som är fysiskt aktiva är också mindre benägna att ta sjukdagar, vilket förbättrar produktiviteten.

Förstärkt moral och teamwork

Att införliva rörelse i arbetsdagen kan bidra till att främja en positiv arbetsmiljö och förbättra moralen bland anställda. Fysisk aktivitet frigör endorfiner, vilket kan hjälpa till att minska stress och förbättra humöret. Dessutom kan uppmuntrande av rörelse skapa möjligheter för anställda att interagera och samarbeta med varandra, vilket stärker teamarbete och kamratskap.

Behåll anställda

Anställda som uppmuntras att röra på sig under arbetsdagen är mer benägna att känna sig värderade och stöttade av sin arbetsgivare. Detta kan leda till ökad medarbetarnöjdhet, vilket i sin tur kan bidra till att förbättra retention. Företag som prioriterar anställdas välbefinnande och hälsa är också mer benägna att attrahera och behålla topptalanger, vilket i slutändan gynnar the bottom line.

Skapa en kultur av välmående

Genom att uppmuntra anställda att prioritera sin hälsa under arbetsdagen visar företag engagemang för de anställdas välbefinnande. Detta kan hjälpa till att attrahera nya talanger, förbättra medarbetarnas engagemang och bidra till en positiv företagskultur.

sv_SESwedish
Rulla till toppen