Lyssna och lär för att skapa en bra arbetsmiljö

Dags för utvärdering

Att arbeta på distans var något vi tvingades lära oss från en dag till en annan. Ni har säkert lärt er många bra saker under vägen för att få det att fungera. Oavsett om ni bestämmer er för att fortsatt ge möjligheten att arbeta på distans, eller väljer att vara på plats, är det viktigt att ni tar er tid och möjlighet att utvärdera vad som gått bra och vad ni vill ändra på. Lika viktigt att du som ledare får möjlighet och hjälp att prioritera om din tid. Du måste få möjligheten att lyssna in dina medarbetare regelbundet utan att känna stress för annat som ska hinnas med.

Skapa en lärande miljö

När ni nu lägger grunden för er nya, förbättrade arbetsmiljö behöver ni avsätta tid för kommunikation och lyssnande, både ledare – medarbetare och medarbetare emellan. Ett sätt att göra det på är att uppmuntra till en lärande miljö. Istället för att du som ledare ställer kontrollfrågor på ett möte, be medarbetaren berätta om sitt arbete och sin arbetsdag, lyssna och ställ frågor utifrån det. Om ni är flera på ett möte bjud in alla medarbetare att ställa frågor och dela med sig av information eller något nytt de lärt sig.

Gör det till en vana

Inför en tid varje vecka då ni går teamet runt och berättar vad ni har lärt er denna vecka. I början kan det vara stort som smått och innefatta både något på jobbet eller utanför. Då kommer alla igång och börjar tänka lärande och får öva på att dela med sig. När ni efter ett tag har vanan inne kan ni utveckla detta till demos eller föreläsningar och bjuda in andra. Tillsammans bygger ni en större kunskapsbas och ett sammanhang för medarbetare, som i sin tur stärker arbetsmiljön.

sv_SESwedish
Rulla till toppen