Talk to a stranger, there are benefits!

Easy or difficult to talk to a stranger

For some, it’s as easy as it gets to start talking to someone you’ve never met, regardless of where you are, you say hello and ask a question or find out something about the weather and suddenly the conversation is on.

Others find it difficult to talk to strangers even when you meet in an organized manner, such as at an interview or a course.

There are benefits

The good news is that it is possible to train your ability to talk to a stranger, and you should. Because even if it may still feel a bit difficult, it becomes easier when you know that you can actually do it. And advantages can be that you manage to network at the party and hear about that dream job that is available, or find a new friend on the course. Or that you make another person feel seen and less alone just because you said hello!

Start small and practice

Take a walk, make eye contact and smile at those you meet. You will quickly notice that some don’t feel comfortable, but others smile back, which is both natural and completely okay. Bring all the smiles you get back with you and forget the ones who looked away.

When it feels okay, you start smiling and saying hello. It will be the same here, some will ignore you but some will say hello back, that’s how it should be.

Prepare a question or two 

When you start feeling like greeting someone is no longer impossible, try asking someone a question. It can be in the checkout line or if you’re sitting next to someone on a bench or even meeting someone at a lecture. If it feels challenging to come up with something in the moment, you can advantageously prepare some questions.

Remember to listen

When you ask a question, don’t forget to listen to the answer, something that can be a little nerve-wracking the first few times. Listen and ask a follow-up question instead of asking the next question on your list, suddenly you are perceived more as a sympathetic nice person who’s interested in others.

 

Prata med en okänd, det finns fördelar!

Lätt eller svårt att prata med en okänd

För vissa är det hur lätt som helst att börja prata med någon man aldrig träffat oavsett var man befinner sig, man säger hej och ställer en fråga eller konstaterar något om vädret och vips är samtalet igång.
Andra har svårt att prata med okända till och med när man möts organiserat, som på en intervju eller en kurs.


Det finns fördelar

Den goda nyheten är att det går att träna upp sin förmåga att prata med en okänd och man bör göra detta även om det känns svårt. För även om det fortsatt kan kännas lite jobbigt så blir det lättare när man vet att man faktiskt kan. Och fördelar kan vara att du klarar att nätverka på festen och får höra om det där drömjobbet som är ledigt, eller hittar en ny vän på kursen. Eller att du får en annan människa att känna sig sedd och mindre ensam bara för att du sa hej!


Börja litet och öva

Ta en promenad, sök ögonkontakt och le åt de du möter. Du kommer att märka att några inte känner sig bekväma men andra ler tillbaka och det är både naturligt och helt okej. Ta med dig alla leenden du får tillbaka och glöm de som tittade bort.
När det känns okej så börjar du le och hälsa. Det kommer vara samma här, några ignorerar dig men några kommer hälsa tillbaka, det är som det ska vara.


Förbered en eller två frågor

När du börjar känna att det inte är oöverkomligt att hälsa, prova att ställa en fråga till någon vid ett tillfälle som känns bra.
Det kan vara i kassakön, om du sätter dig bredvid någon på en bänk eller träffas på en föreläsning och har paus.
Om det känns jobbigt att komma på något i stunden kan du med fördel förbereda några frågor.


Tänk på att lyssna

När du ställer en fråga, glöm inte att lyssna på svaret, något som kan vara lite nervöst första gångerna. Lyssna och ställ en följdfråga istället för att ställa nästa fråga på din lista, vips uppfattas du som en ganska sympatisk trevlig person som är intresserad av andra.

en_GBEnglish
Rulla till toppen