Omgivningen är en faktor vid val av promenad som transportmedel

Spelar miljön roll när man väljer hur man ska transportera sig och om man väljer promenader som transportmedel? Ja, det finns två tydliga faktorer och vi berättar vad de är.

Omgivningen är en faktor vid val av promenad som transportmedel Läs mer »