Omgivningen är en faktor vid val av promenad som transportmedel

Har omgivning betydelse?

Har omgivningen betydelse för om en person väljer att promenera? Det ville ett forskarteam på Japan Advanced Institute of Science and Technology (JAIST) ta reda på.

De bad 1800 personer svara på en enkät om promenad vanor, mer specifikt hur ofta man valde promenaden som transportmedel när man skulle någonstans. Forskarteamet ställde också frågor om hur omgivningen påverkar valet av promenad framför andra transportmedel.

Två faktorer var viktiga

Man kom fram till att två faktorer var viktiga för deltagarna som valde promenaden som transportmedel. Den första faktorn är igenkännande, alltså om man befinner sig i ett område man kände väl till, till exempel bott eller arbetat i länge och vistas i mycket.

Den andra faktorn var hur man trivs i ett område man befinner sig i. Om man känner sig säker, känner en tillhörighet med omgivningen och om man gillar utformningen av området. Människor är mer benägna att välja promenad om de får gå i en trevlig, upplyst park än om de måste gå bredvid en tungt trafikerad bilväg.

Omgivningen har betydelse

Slutsatsen av undersökningen är alltså att omgivningen är viktig och att samhällsplanerare bör ha det i åtanke när man planerar nya områden. Om man redan från början kan bygga in trygghet, natur och en känsla av samhörighet är sannolikheten stor att människor väljer promenaden som transportmedel när man ska göra ett ärende eller ta sig mellan olika platser.

Källa: Japan Advanced Institute of Science and Technology (JAIST)

sv_SESwedish
Rulla till toppen