A walk during working hours should count as work!

The employer has responsibility for the work environment

And we know that a walk does many good things for our health. You become more active, happier and creative from the walk itself. That should be enough to encourage a walk during working hours, but of course, there are more benefits.

Walk together

A walk during working hours is an excellent opportunity to resolve various issues. You can brainstorm solutions to a problem, talk about something that feels difficult, build a relationship or help someone else by just listening. If you walk with a colleague who works in another department, it can also be a transfer of skills. The walk also provides a good framework for the time you have together.

Catching daylight

In autumn and winter, it is especially important to get regular daylight to stay alert and healthy. Trying to make time for a walk during your lunch break can create unnecessary stress, you can easily opt out of it. By encouraging a walk in the middle of the day, during working hours, it is more likely to actually happen, especially if you are simultaneously performing a task together.

Take responsibility for work-life balance

For many, it is difficult to manage regular exercise in their spare time. And let’s be honest, there are a lot of people who spend a little extra time at work, time that they could have used to exercise. As an employer, you can show that you see and appreciate this by giving employees the freedom to take a break or a meeting while walking.

Regular walks during working hours should be an obvious choice!

En promenad på arbetstid ska räknas som jobb!

Arbetsgivaren har arbetsmiljöansvar

Och vi vet ju att en promenad gör många bra saker för vår hälsa. Man blir piggare, gladare och med kreativ av själva promenaden. Det borde ju räcka för att uppmuntra till en promenad på arbetstid, men det finns såklart fler fördelar.

Gå tillsammans

En promenad på arbetstid är ett ypperligt tillfälle att lösa olika saker. Man kan brainstorma lösningar till ett problem, prata om något som känns svårt, bygga en relation eller hjälpa någon annan genom att bara lyssna. Om man promenerar med en kollega som jobbar på en annan avdelning kan det också vara kompetensöverföring. Promenaden ger dessutom en bra inramning för den tid man har tillsammans.

Fånga ljuset

Såhär på hösten och vintern är det extra viktigt att få regelbundet dagsljus för att hålla sig pigg och frisk. En promenad som ska hinnas med på lunchrasten kan skapa onödig stress, alltså väljs den lätt bort. Genom att uppmuntra till en promenad mitt på dagen, på arbetstid, är det troligare att den faktiskt händer speciellt om man samtidigt att utföra en uppgift tillsammans.

Ta ansvar för balans i arbetslivet

För många är det svårt att hinna med regelbunden träning på fritiden. Och handen på hjärtat, det är många som lägger lite extra tid här och där på jobbet som de istället kunde ha använt för att röra på sig. Som arbetsgivare kan du visa att du ser och uppskattar det genom att ge friheten för medarbetare att kunna ta en paus eller ett möte under promenad.

Regelbundna promenader på arbetstid borde helt enkelt vara en självklarhet!

sv_SESwedish
Rulla till toppen