Alla kan vara kreativa, med lite träning

Vi känner troligen alla igen oss

Oavsett om det är i teamet på jobbet eller i ett privat sammanhang finns det personer vi tycker är mer kreativa när det kommer till att tänka ut lösningar. Ofta blir det så att man vänder sig till dessa automatiskt för att få nya idéer eller hitta en lösning. Resultatet blir att några sitter tysta och aldrig får träna sin kreativitet.

Dags att låta alla börja träna

En studie på Washington State University visa att alla kan tänka kreativt. Tricket är att inte låsa fast sig vid sin första tanke, ide eller känsla, utan att träna på se bortom den. Det är själva övningen att se bortom sin första tanke, ide eller känsla som gör att man öppnar upp för andra tankar, perspektiv och känslor och på sikt automatiskt blir mer kreativ.

Hjälp varandra på nästa möte

Se till att gå varvet runt och be alla presentera sin ide medan de andra lyssnar. Utmana genom att be alla ta sin ide ett steg längre eller förklara mer ingående hur man tänkt, på det sättet ser man till att alla får öva på att tänka kring sin ide och på sikt får alla lite bättre förmåga att bli kreativa.

Skapa en trygg miljö  

Viktigt är såklart att detta görs i en trygg miljö där alla lyssna på varandra utan att avbryta eller kommentera negativt. Uppmuntra istället till frågor som \”Kan du utveckla hur du tänker?\” eller \”Ja och vad skulle sedan nästa steg bli?\”.

Alla idéer blir sedan kanske inte verklighet, men alla i teamet har fått känna sig delaktiga vilket skapar en känsla av sammanhang, som i sin tur gör att man mår bra.

Källa: Washington State University

sv_SESwedish
Rulla till toppen