feedback

4 steg när du som ledare ska ge feedback

Konsten att ge feedback

Att ge feedback som verkligen hjälper en medarbetare är inte något du ska göra i förbigående, då finns det en risk att informationen blir lite svävande och otydlig. Det gör det svårt för medarbetaren att ta det till sig. Och om du inte tar dig tid att lyssna och förstå eventuella hinder är det troligt att ni går från samtalet med olika syn på vad som hände och vad som ska hända. Därför har vi 4 steg som kan hjälpa.

Avsätt tid

Ge dig själv och medarbetaren möjlighet att förbereda er genom att boka in en tid för samtalet. De allra flesta har svårt att ta till sig feedback angående uppgifter när man är mitt uppe i något annat. En bokad tid för samtal lägger därför en bra grund. Tänk också igenom vad du vill ha sagt och vad målet med feedbacken är.

Var tydlig

När det är dags för ert samtal är det viktigt att du är så tydlig du kan. Ge gärna exempel på vad dina förväntningar är, vad du ser kan förbättras och vad medarbetaren gör bra.
När det kommer till saker som behöver förbättras eller förändras hjälper det naturligtvis om det funnits en tydlig förväntan redan innan, en förväntan som är kommunicerad och du har stämt av att ni har samsyn kring.

Fråga om hinder

This is also a good time to ask why something has not been delivered as expected. And don’t just ask, but listen to the answer.
Det kan ha hänt något som gjort att det blivit en försening av en leverans, eller att medarbetaren kan ha en annan tolkning av vad som förväntades. Genom att lyssna och förstå problemet eller hindret kan ni komma fram till hur det ska hanteras framöver. Ditt jobb är att se till att dina medarbetare har förutsättningar att göra sitt jobb. Genom att verkligen lyssna och förstå är det lättare att fatta beslut för dig som ledare, för ibland måste du fatta beslut som inte är populära. Men efter att ha lyssnat och motiverat varför, blir det tydligare för medarbetaren.

Sammanfatta tillsammans

Avsluta mötet med att sammanfatta vad ni kommit fram till och hur ni ska gå vidare. Be gärna medarbetaren berätta med egna ord så att du kan säkerställa att ni har samma bild. Ibland kan ett kort mail med några sammanfattande punkter som medarbetaren kan kommentera vara bra för att säkerställa att ni har samma bild av samtalet.
Glöm inte att tacka medarbetaren för ett bra möte och konstruktivt samtal!

sv_SESwedish
Rulla till toppen