Humble leaders create safe organizations

What is a humble leader

Researchers have divided humility into three groups to explain what it means because humility is often described as a soft value, difficult to measure.

The three groups are:

– the ability to admit you don’t know what to do or have all the answers.

– the ability to appreciate others’ abilities and strengths

– the ability and willingness to teach others.

Employees were allowed to rate

When the definitions were ready, they had 537 employees rate their leaders, then investigated if the same employees felt safe in their workplace. It was clear that the higher the leader’s rating, the more secure the employee felt.

Security creates good effects

Employees who feel safe with their leader feel greater psychosocial security. This, in turn, makes your work feel more meaningful and you’re not as worried about bringing up issues that can be improved. You dare to take risks to develop both yourself and the work that you do. Risks are described in the form of proposing new ideas because you know you get recognition and feel that the leader stands behind and supports you and help lead you in the right direction.

Not only for the individual, but the group also benefits

A group or team with confident colleagues starts to build a good foundation and often take over the leader’s humble ways. You share information and encourage each other to perform together to reach goals. This, in turn, means that the members not only become more efficient and productive, but they also enjoy each other’s company and feel good at work.

Source: Ohio State University

 

Ödmjuka ledare skapar trygg organisation

Vad är en ödmjuk ledare

Forskare har delat in ödmjukhet i tre grupper för att förklara vad man menade, eftersom ödmjukhet ofta beskrivs som ett mjukt värde, svårt att mäta.

De tre grupperna är:
– förmåga att erkänna att de inte vet hur man gör eller har alla svar.
– förmåga att uppskatta andras
  förmågor och styrkor.
– förmåga och villighet att lära andra.


Medarbetare fick betygsätta

När definitionerna var klara lät man 537 medarbetare betygsätta sina ledare undersökte sedan hur samma medarbetare kände trygghet på sina arbetsplats. Det var tydligt att ju högre betyg ledaren fått, desto större tryggare kände sig medarbetaren.


Trygghet skapar bra effekter

Medarbetare som känner sig trygga med sin ledare känner en större psykosocial trygghet. Det i sin tur gör att man känner mening med sitt jobb, inte är rädd att ta upp saker som kan förbättras och man vågar ta risker för att utveckla sig själv och sitt jobb. Risker beskrivs i form av att föreslå nya saker eftersom man vet att man får erkännande, känner att ledaren står bakom och stöttar samt hjälper till att leda en i rätt riktning.


Inte bara för individen, gruppen gynnas också

En grupp eller ett team med trygga medarbetare bygger en bra grund och tar ofta över ledarens ödmjuka sätt. Man delar information och uppmuntrar varandra att prestera tillsammans för att nå mål. Det i sin tur gör att medlemmarna inte bara blir effektivare och produktivare, man trivs tillsammans och mår bra på jobbet.

Källa: Ohio State University

en_GBEnglish
Rulla till toppen