Ledarens bästa knep – 9 saker du behöver veta för att leda den nya hybrid arbetsplatsen

Hybrid team, del 2 av 4 –

Du kanske är en rutinerad chef med många års dokumenterad erfarenhet av att leda team och fördela arbete, eller så är du ganska ny och provar dig fortfarande fram. Det som är nytt oavsett din erfarenhet är att arbetsplatserna inte ser ut som de gjorde bara för något år sedan, dina anställda har fått smaka på att jobba utanför kontoret och det finns ganska starka känslor och åsikter om hur man vill att det ska se ut framöver. 

Att göra ditt team till ett hybrid team kan vara en lösning som gör att man lyssnar på alla och ser till att varje individ kan välja det som passar just dem. 

Kommunikation är en utmaning

Att vara ledare för ett hybrid team har en del utmaningar som kanske inte finns om alla är samlade på samma ställe. En av dessa utmaningar kan vara att några av dem som jobbar utanför kontoret har lite andra arbetstider än de som är på plats. Det kan också vara svårt att se och förstå när det är ok att störa någon med en fråga. En ytterligare fråga som kan komma upp är om alla verkligen gör det de ska, blir saker levererade som ni kommit överens om? Det kan lätt skapas misstroende i ett team eller mellan en ledare och medarbetare. 

Struktur

Som ledare kan du hjälpa teamet genom att ni tillsammans sätter upp strukturer för när man ska vara tillgänglig, förväntas svara på frågor och ska leverera saker, berätta om hur långt man kommit och be andra om hjälp när man fastnat. Det finns många verktyg man kan använda till detta och det är bra att lägga lite tid på att se till att alla har tillgång till och känner sig bekväm med det verktyg ni valt.

Stand-up

Ett tips är att ha dagliga “stand-ups” med en väldigt kort avstämning för att ni ska vara på samma våglängd och ha ett forum att lyfta upp frågor. Om du arbetar i tech-branschen är det ganska vanligt med en daglig stand-up, men det funkar som kort avstämningsmöte för de allra flesta. Ha som vana att stå upp, eller varför inte promenera samtidigt! Alla i teamet checkar in väldigt kort med vad de gjorde igår, vad de ska göra idag och om de behöver hjälp. Detta möte är inte till för att lösa problem, utan de samtalen tar ni efteråt.

Ett tips är också att du är en aktiv mötesfaciliteter som ser till att alla får komma till tals på möten och att ni håller tid och fokus.

Stand-ups är att bra sätt för dig som ledare att få koll på vad som händer, samt ge medlemmarna i team möjlighet att höra varandra och det skapar i sin tur en trygghet. Det blir helt enkelt färre spekulationer om någon teamet verkligen gör sitt jobb och du håller ett finger på pulsen i teamet och kan lättare uppfatta om det är fnurra på tråden någonstans eller om du behöver följa upp någon med en individ.

Täta avstämningar

Att leda ett hybrid team betyder att du troligen behöver ha tätare avstämningar med dina medarbetare för att säkerställa att ni är på samma våglängd och jobbar mot samma mål. Det kan ni ha i grupp i form av Stand-ups, informationsmöten, brainstorming eller liknande. Men du behöver också lägga tid på att prata och lyssna på varje enskild individ, tex genom att ha one-on-one samtal regelbundet.  

Lyssna

Lyssna är ett nyckelord här. Genom att ge teamet som helhet och varje individ möjlighet att öppna upp sig om vad som fungerar och vad som behöver justeras känner sig alla sedda, även om man inte är på samma ställe.

Lita på dina medarbetare

Det har visat sig i undersökningar att medarbetare som känner att de har större frihet och lättare att anpassa arbete och fritid är gladare och i väldigt stor utsträckning levererar det de ska göra och mer därtill. En utmaning här kan vara att hjälpa till att sätta gränser och säkerställa att det blir tid för återhämtning, att man inte är tillgänglig 24/7.

Skapa möjlighet att vara sociala

Uppmuntra till och medverka i att vara social med ditt team. Det kan vara i form av digital fika och lunch, ha en chattkanal där det är ok att dela med sig av saker som inte rör jobbet eller avsätta några minuter i början av ett möte för att checka in och prata om det som är top of mind just där och då. Tips är att fråga ditt team vad de själva tycker, det finns säkert många bra ideer och förslag. Och glöm inte att medverka i det sociala, du är också en medarbetare och viktig del av teamet.

Alla är olika och det är bra

Teamet och dess medlemmar finns där av en anledning, de bidrar och kompletterar varandra för att få ett jobb gjort. De olika medlemmarna är med största sannolikhet ganska olika och det är en bra sak, men det är ditt jobb som ledare att se till att alla blir sedda och lyssnade på och får det stöd de behöver. 

Nätverka med andra ledare 

Som ledare kan det ibland kännas ensamt och tungt, kanske extra mycket om man leder team och medarbetare på distans. Walking Talking hjälper gärna till och agerar bollplank, men ett annat tips är att nätverka med andra ledare. Det kan vara på det företag du är anställd, men också i nätverk utanför företaget. Ställ frågor om hur andra gör, vad som fungerar dem och vad som har gått mindre bra. 

Walking Talking kan hjälpa till

Få någon att bolla tankar och ideer med, boka en Certifierad Walking Talking Trainer som hjälper dig att lufta dina tankar så du lättare kan strukturera arbetet framåt.

Få hjälp att bli en bättre lyssnare, gå vår reflektions baserade utbildning som förenar teori med praktik.

Hjälp att ta pulsen på ditt team och se vad just ni behöver jobba med, boka en GDQ.

Tips på hur ni kan få in rörelse under arbetsdagen.

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa till.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

en_GBEnglish
Rulla till toppen