Ökad jobbtillfredställelse och högre produktivitet i väl fungerande grupper

Team i senare utvecklingsfaser är mer produktiva än de i tidigare

Teamet i tuffa tider

När vi går igenom svåra och utmanande tider, oavsett externa eller interna stressas ofta teamet på olika vis. Det kan vara att man slutar dela information med varandra effektivt, att någon ny kommer in och rör om i gamla sanningar eller att några för teamet viktiga medlemmar slutar.

Gruppens nuläge

Genom GDQ © tar vi tillsammans med teamet reda på i vilken grupputvecklingsfas de befinner sig ut. Varje person svarar på ett antal frågor, det tar ungefär 10 minuter av varje persons tid. Resultatet bearbetas och analyseras av en Certifierad GDQ © Konsult  som sammanställer en nulägesrapport.

Utbildning och återkoppling

Tillsammans går vi igenom med gruppen grundforskningen som ligger bakom GDQ ©, och genom exempel kan gruppen ta till sig de i forskning validerade teorierna om gruppens faser, de typiska beteenden som sker i varje fas och hur en grupp kan ta sig vidare till nästa, mer effektiv och produktiv fas. Nästa steg blir att gruppen får se sitt eget resultat, hur de som grupp svarat och i vilken grupputvecklingsfas det placerar dem.

Handlingsplan och handledning

Walking Talking jobbar med gruppen på flera sätt. Tillsammans sätter teamet upp en handlingsplan som hjälper dem att gemensamt och medvetet förflytta sig framåt i utvecklingen, bort från faser som präglas av konflikt och ineffektivitet mot faser där teamen är mer produktiva och effektiva.

Långsiktigt stöd – vanor som håller

Ofta kommer en teamaktivitet in som en gubbe i lådan och försvinner snabbt bort ur fokus när aktiviteten är över.  Därför är vi noga med att etablera vanor som hjälper teamet att fortsätta jobba med sin handlingsplan, förbättra förutsättningar för att dela med sig av information till varandra och ge varje medlem i teamet en möjlighet att få sin röst hörd. 

Prioriteringar och balans

I en perfekt värld mår alla bra fysiskt och mentalt. Vi värnar alla om vad som är viktigt och hur vi bäst använder vår tid. Ofta kan det vara svårt att veta vad som är viktigast, vilken tid vi ska lägga ner och på vad vi ska fokusera. Arbete och privatliv går hand i hand. Fungerar inte den ena så rubbas balansen och vi presterar sämre. Genom promenader med samtal hjälper vi individer att må bättre och hitta sin roll och sammanhang, vilket också hjälper grupputvecklingsprocessen framåt.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

en_GBEnglish
Rulla till toppen