Skapa psykologisk trygghet som ledare, vi har 3 tips.

Psykologisk trygghet

Psykologisk trygghet skapas i teamet när alla är överens om att det är okej att ta risker, prova nya idéer och ifrågasätta eller säga ifrån. Man gör det i samförstånd och räknar med att det ska göra att teamet tillsammans både lär sig nya saker, hittar nya lösningar och lär av sina egna och andras misstag. Detta enligt professor Amy Edmondson på Harvard Business School.

Det startar i toppen

Som ledare har du ett stort ansvar för att skapa och bevara psykologiskt trygghet. Att bara prata psykologisk trygghet räcker inte, som ledare måste du visa vägen och vi har 3 tips.

- uppmuntra alla i teamet att prata genom att fördela talartid och ställa frågor till alla. Lyssna på svaret och ställ gärna följdfrågor. Då skapar du ett klimat där teamet känner sig trygga att prata och ställa följdfrågor till varandra.

- var öppen med dina misstag och lärdomar. Om ni ska skapa ett klimat där det är okej att prova nya saker så kommer ni att misslyckas ibland och då är det viktigt att höra att det inte är farligt. Fokusera på vad ni lärt er och hur ni kan göra saker bättre framöver.

- visa med hela kroppen att du lyssnar och är närvarande. Ha ögonkontakt, lägg undan telefon och annat som kan störa. Be alla i teamet att göra samma sak.

Och som bonus, kanske det viktigaste tipset av dem alla: Håll ut!
Det tar tid att skapa psykologisk trygghet i ett team, därför är det viktigt att du som ledare håller ut och arbetar systematiskt över lång tid.

sv_SESwedish
Rulla till toppen