2 Let’s talk about stress, part 2

Part 2 about stress, in this post we give tips on how to talk about stress in a structured way to create understanding in teams or between leaders and employees.

Create consensus

Whether you are a team or a leader who wants to help an employee manage their stress, the first step is to create consensus. Plan and set aside time to have a conversation, how much time depends on how many of you there are. But it is important to convey that this should be prioritized and everyone should have a chance to feel that it is important.

What is stress to you?

Start the conversation with everyone defining what stress is for them. The important part here is that everyone gets to finish talking without being interrupted and that everyone listens without commenting. Feel free to ask a question if someone needs clarification, but do so only after the person speaking has finished speaking. The idea is that you will gain a greater understanding of each other.

What’s causing the stress right now, can we help each other?

Once you have understood what stress means to the group or individual, you can share what is stressful right now. By doing this, the team can be helped to catch if someone has an overload of work, or if someone is doing a task that is stressful but would energize someone else.

It becomes a way to help each other with situations and tasks so that you as a team can become less stressed together and thus happier and more productive.

 

Låt oss prata om stress

Del 2 om stress, i detta inlägg ger vi tips på hur man kan prata om stress på ett strukturerat sätt för att skapa förståelse i team eller mellan ledare och medarbetare.


Skapa samförstånd

Oavsett om ni är ett team eller om du är en ledare som vill hjälpa en medarbetare hantera sin stress är det första steget att skapa samförstånd. Planera in och avsätt tid för att ha ett samtal, hur mycket tid beror på hur många ni är. Men det är viktigt att förmedla att detta ska prioriteras och alla ska ha en chans att känna sig landa i att det är viktigt.


Vad är stress för dig?

Börja samtalet med att alla får definiera vad stress är för dem. Viktigt här är att alla får prata till punkt utan att bli avbruten och att alla lyssnar utan att kommentera. Ställ gärna en fråga om någon behöver förtydligas, men gör det först efter att personen som pratat har pratat klart. Tanken är att ni ska få en större förståelse för varandra.


Vad stressar just nu, kan vi hjälpas åt?

När ni har förstått vad stress betyder för gruppen eller individen kan ni dela med er vad som stressar just nu. Genom att göra detta kan teamet hjälpas åt att fånga upp om någon har en för står arbetsbörda, eller om någon gör en uppgift som stressar men skulle ge någon annan energi.

Det blir ett sätt att hjälpa varandra med situationer och uppgifter så att man som team tillsammans kan bli mindre stressade och därmed gladare och mer produktiva.

sv_SESwedish
Rulla till toppen