Hur “serious games” kan förbättra ett möte

Möten, möten

Möten har blivit mer vanligt förekommande. Men många tycker att de är improduktiva och tråkiga. Det är här serious games kommer in i bilden. Serious games är interaktiva aktiviteter som kombinerar underhållning med ett syfte, till exempel lärande eller problemlösning. Genom att integrera serious games i möten kan du engagera deltagare, främja samarbete och uppnå bättre resultat.

Engagemang

En av fördelarna med att använda serious games i möten är att de ökar engagemanget bland deltagarna. Traditionella möten involverar ofta långa presentationer och passivt lyssnande, vilket leder till urkoppling. serious games, å andra sidan, tillåter deltagarna att aktivt delta i diskussionen och interagera med varandra. Detta praktiska tillvägagångssätt håller deltagarna intresserade och investerade i mötets mål.

Samarbete

En annan fördel med att integrera serious games i möten är att de främjar samarbete mellan deltagarna. Spel uppmuntrar lagarbete, kommunikation och problemlösning – viktiga färdigheter för alla framgångsrika möten. Genom att arbeta tillsammans för att slutföra uppgifter eller lösa utmaningar bygger deltagarna förtroende och stärker relationer, vilket leder till mer produktiva och sammanhållna möten.

Kreativitet

Serious games stimulerar också kreativitet och innovation i möten. Dessa aktiviteter kräver ofta out-of-the-box-tänkande och uppmuntrar deltagarna att närma sig problem ur olika perspektiv. Genom att främja en kreativ miljö kan serious games hjälpa till att skapa nya idéer, lösningar och strategier som kanske inte har dykt upp i en traditionell mötesmiljö.

Beslutsfattande

Dessutom kan serious games förbättra beslutsfattandet i möten. Genom att simulera verkliga scenarier eller utmaningar ger det deltagarna möjligheter att öva kritiskt tänkande och göra välgrundade val i en miljö med låg risk. Detta kan leda till ett mer självsäkert och effektivt beslutsfattande under själva mötes-diskussionerna.

Exempel:

Under ett teammöte kan facilitatorn introducera ett serious game som heter "Priority Poker" för att hjälpa till att prioritera uppgifter och projekt. Varje gruppmedlem får en uppsättning kort som representerar olika prioriteringar (t.ex. brådskande, viktigt, låg prioritet). Om ni inte har tillgång till kort, gör egna anteckningar på sticky-notes eller använd olika färgade pennor. Teamet presenteras sedan med en lista över uppgifter eller projekt som behöver slutföras inom en angiven tidsram.

Varje team-medlem turas om att "spela ett kort" som representerar den prioritetsnivå de tycker att varje uppgift ska ha. Teamet diskuterar och motiverar sedan sina val, vilket leder till ett gemensamt beslut om prioritetsordningen för uppgifter. Det här spelet främjar kommunikation, kritiskt tänkande och teamarbete eftersom teammedlemmar måste överväga varandras perspektiv och komma till enighet om de viktigaste uppgifterna.

Genom att använda serious games som "Priority Poker" på arbetsplatsmöten kan team-medlemmarna engagera sig i ett mer interaktivt och roligt sätt att lösa problem, vilket leder till bättre beslutsfattande och i slutändan ökad produktivitet på arbetsplatsen.

sv_SESwedish
Rulla till toppen