GUIDE TILL EFFEKTIVA TEAM MED GDQ OCH MÅLMATRISEN

Steg för steg mot effektiva team

WHY US

Du och ditt team är beroende av varandra, annars skulle ni inte vara ett team

Teambuilding – ett uttryck som ofta används för att beskriva gruppaktiviteter och lekar som används när det är dags för kickoff. För att få en bra start på kommande period utmanas vi att tävla mot varandra i lag, ofta ihop-plockade utan logik för att blanda, lära känna varandra och lätta upp stämningen.

Teambuilding med vetenskaplig grund

Du kanske känner igen dig – eller rent av är i gång och planerar en sån här aktivitet. Ni ser att ni behöver göra något extra för att hjälpa medarbetarna att känna sig inkluderade och engagerade och letar efter det som kan hjälpa.

Teambuildning i den form som beskrivs ovan, menar Dr.Susan A Wheelan, skaparen av den idag enda vetenskapligt validerade grupputvecklingsmodellen IMGD (Integrated Model of Group Development), är ofta tid och pengar kastade i sjön.

Hon och hennes team, som ägnat 30 års forskning åt just grupputveckling, har tagit den forskning som finns på området, sammanställt och testat.

De har idag enorma mängder data om grupper som arbetar och mäts löpande för att få svar på hur gruppen utvecklas och vad som faktiskt får dem att bli effektiva team. Hon har i sin forskning kunnat bevisa att alla grupper, utan undantag, går igenom samma fyra väl definierade stadier innan den avvecklas i en femte.

IMGD Stadier

Stadie 1: Tillhörighet & trygghet

Gruppmedlemmarna fokuserar på att känna tillhörighet och skapa trygghet. Mycket tid ägnas åt att lära känna och passa in. I det här stadiet undviker de att gå i konflikt och uttrycker ogärna åsikter och uppfattningar som riskerar att sticka ut.

Stadie 2: Opposition och konflikt

Gruppmedlemmar i andra stadiet går i opposition med varandra. I det här stadiet ifrågasätter de varandra och den formella ledaren. Konflikter uppstår.

Stadie 3: Tillit och struktur

I stadie tre känner gruppens medlemmar till varandras kompetenser och hur de kompletterar varandra. De vet vad andra tycker och tänker om dem och konflikthantering sker konstruktivt löpande. Var och en tar ansvar för sin roll utifrån vad uppgiften kräver.

Stadie 4: Arbete och produktivitet

De grupper som nått de fjärde stadiet är enligt Susan Wheelan “högpresterande team”. De förstår och accepterar sina roller och ägnar sin tid åt att arbeta med huvuduppdraget. De har en enad bild av gruppens mål och har effektiva metoder att lösa uppgifter och konflikter. Var och en har ett högt ansvarstagande och litar på varandras bidrag och kompetens.

Effektiva & produktiva team

Susan Wheelan och hennes team menar att teambuilding i den bemärkelsen, att vi på en konferens skickas in i olika kluriga övningar, är tämligen värdelöst och kan till och med vara skadligt för teamet genom att bidra till att skapa konflikter.

De har kunnat visa är att några viktiga förutsättningar och metoder behöver finnas på plats för att team ska ta stegen framåt och lämna de stadier som präglas av lära känna, ineffektivitet, konflikt.

Forskargruppen har utvecklat och vetenskapligt validerat verktyget GDQ (Group Development Questionnaire) under flera decennier för att avgöra hur en grupps utvecklingsstadium kan bestämmas.

Här får du en inblick i vilka förutsättningar teamet behöver och några olika metoder att använda för att göra grupper till effektiva och produktiva team.

Book a meeting with us!

Find a time in our calendar below, to know more. Or fill in this form and we will get back to you.

sv_SESwedish
Rulla till toppen