Engagerande ledarskap skapar engagerade medarbetare och team

Att vara en engagerande ledare

Att vara en engagerad ledare innebär att förstå dina medarbetares behov, vara medveten om deras känslor och tankar och att lita på dem. Men tillit är en dubbelriktad gata; inte bara behöver du lita på dem, de måste lita på dig också! Det bästa sättet att bygga upp förtroende är att visa genuin oro för deras välbefinnande. Du behöver också vara konsekvent och hålla i ditt engagemang över tid.

Varför är det viktigt?

Anställda som har en engagerad ledare engagerar sig. Och det stannar inte där, medarbetarna mår bättre, trivs på sin arbetsplats och levererar bättre resultat. Forskning har också visat att ledare som engagerar sig i teamarbetet skapar engagerade team. Teamen blir bättre på att kommunicera, leverera och trivs i att samarbeta i större utsträckning.

4 saker du kan göra

1. Ställ frågor till anställda och lyssna på dem.

Avsätt tid att prata med varje medarbetare och lyssna ordentligt på vad de har att säga. Det kan vara strukturerat under en One-on-one eller spontant när du kikar förbi och säger hej. Tänk på att inte ställa frågor om hur någon mår eller hur det går med uppgifter om du inte har tid att lyssna på svaret.

2. Få dina medarbetare att må bra och vara stolta över sitt arbete.

Det kan du göra genom att visa att du har förtroende för att uppgifter blir gjorda och att ge specifik feedback till den anställde.

3. Ha en positiv, optimistisk syn.

Du är en förebild och om du vill ha glada, positiva medarbetare behöver du visa vägen. Det är såklart ok att ha en dålig dag eller prata om saker som inte är så positiva, men försök avsluta med något positivt.

4. Lär dig att vara mer uppmärksam på ditt team.

Som ledare behöver du lägga tid på varje enskild medarbetare, men du måste också säkerställa att de fungerar bra som team. Du får såklart information från dem under samtal, men det är viktigt att du lägger tid på dem som team för att göra dig en egen bild av hur samarbetet fungerar. Se till att medverka på team-möten regelbundet för att visa teamet att det är viktigt för dig.

sv_SESwedish
Rulla till toppen