test

3 tips för att lyckas med förändring

1, Var tydlig med Varför

Det kan finnas många skäl till att det är dags för förändring och det är ni som vet bäst på företaget när det är dags. Det viktiga är att förstå varför ni vill ha förändring.
Ledning och styrelse är ofta väldigt insatta i varför man vill genomföra en förändring och ser det som självklart. Det är inte alls lika självklart för alla andra på företaget, de som kanske inte har hela bilden.
Så börja alltid med att förklara varför den planerade förändringen är viktigt och vad som föranledde beslutet. Informera på olika sätt och flera gånger så det finns chans för alla att höra, förstå och smälta informationen.

2, Inkuldera

Om det finns möjlighet, involvera personalen i hur förändringen ska ske. Det kan vara genom att prata med var och en eller att ta emot förslag på ett möte. Se till att alla får vara med och bidra med sina tankar.
Om det inte finns möjlighet att anpassa vissa delar, se till att informera om varför och ge ordentligt med tid att informera och förklara. Se till att finnas tillgänglig för att svara på frågor och lyssna på de som är oroliga. Bara för att man som anställd inte kan vara med att påverka betyder inte det att det inte är viktigt att få uttrycka hur man tänker och känner. Det faktum att du som ledare lyssnar och svarar på frågor kan hjälpa till att skapa trygghet och det gör att den anställde känner sig lyssnad på och sedd.

3, Följ upp

Nu är förändringen klar, men släpp inte taget riktigt ännu. Oavsett om det är en liten eller stor förändring, följ upp efteråt. Ta dig tid att lyssna och se om det har fungerat bra eller om ni behöver göra någon justering. Återigen handlar det om att skapa förtroende hos dina medarbetare så de känner sig inkluderade.

sv_SESwedish
Rulla till toppen