Fysisk inaktivitet är en vana – inte ett beroende

Stel och trött

Det är lätt att dröja sig kvar för länge i kontorsstolen –  koncentrerad i något projekt och sen inse att kroppen blivit alldeles för stel och trött. Eller sitta kvar i soffan och streama några avsnitt till på favoritserien på TV. Då kan du ha fastnat i det farliga stillasittandet och är i farozonen. Stillasittandet är en av våra stora folkhälsorisker och har i nära ett decennium populärt påståtts vara vår generations rökning

Den ena ett beroende, den andra en vana

Det påståendet ifrågasätts idag av forskare, som menar att det inte alls är bevisat att det negativa effekterna av stillasittande är jämförbara med de negativa effekterna av rökning. Rökningen har visat betydligt högre dödstal jämfört med vad man kunnat visa att stillasittande orsakar. Författarna bakom en artikel i  American Journal of Public Health (AJPH, lyfter fram att medan nikotinet rökning orsakar ett beroende, är stillasittandet en vana. Och här blir det riktigt intressant. Rökning har i rika länder minskat de senaste decennierna, på grund av massiva informationsinsatser kring risker med rökning. 

Ännu har ingen jämförbar satsning gjorts av samhället för att informera om farorna med ett fysiskt inaktivt liv. Forskarna menar att här finns en oerhört stor potential att påverka folkhälsan, då effekten av insatser mot stillasittandet potentiellt skulle få än större effekt, än insatser mot rökning, eftersom vi talar om en vana och inte ett beroende.

94 % större sannolikhet att dö

Må så vara att rökning fortsatt är mycket värre för människan än att förbli stilla i för många timmar, men allvaret av fysisk inaktivitet är ändå alarmerande. På engelska florerar begreppet “The sitting disease”  som beskriver en stillasittande livsstil som ett sjukdomstillstånd.

I  American Journal of Epidemiology publicerades 2010 en studie gjord av American Cancer Society där 123 216 individer (69 776 kvinnor och 53 440 män) studerats mellan 1993 och 2006:

Kvinnor som var inaktiva och satt mer än 6 h per hade 94 % högre risk att dö under perioden då studien genomfördes än de som var fysiskt aktiva och satt mindre än 3 timmar per dag. För män var risken att dö under studiens gång 48 % högre för de inaktiva.

Slipp den höga risken

Det är alltså ändå värt att förstå hur illa det är för människan att vara fysiskt inaktiv för långa perioder. Till syvende och sist kokar det ner att skaffa sig nya vanor, för att för att slippa den höga risken stillasittandet bär med sig.

Behöver ni nya vanor i er organisation? Walking Talking hjälper företag att utveckla, behålla och attrahera talang bland annat genom att skapa förutsättningar för reflektion och återhämtning i vardagen. Dedikerade Walking Talking Trainers arbetar med att ta med dig och dina anställda ut på regelbundna promenader, där ni får tid för reflektion och återhämtning. Under promenaden som sker två och två, samtalar ni och Walking Talking Trainern lyssnar aktivt, sammanfattar och bekräftar samt ställer frågor som gör förändring möjlig.

en_GBEnglish
Rulla till toppen