Bli gladare av något du är bra på!

Forskare har kommit fram till att man kan göra sig själv gladare, det fungerar ännu bättre om man får hjälp.