Olikheter är bra i ett team

Det är bra att tänka olika Förhoppningsvis är ni ett team för att ni har olika styrkor och tillsammans ska lösa uppgifter som ni inte kunde ha gjort själva. Olika styrkor kan ibland skava, därför är det bra att lyfta fram varför det är bra att ni är olika och vad ni kan bidra med […]

Olikheter är bra i ett team Läs mer »