Skapa psykologisk trygghet i teamet

Psykologisk trygghet i teamet, vad är det?

Psykologisk trygghet skapas i teamet när alla är överens om att det är okej att ta risker, prova nya ideer och ifrågasätta eller säga ifrån. Man gör det i samförstånd och räknar med att det ska göra att teamet tillsammans både lär sig nya saker, hittar nya lösningar och lär av sina egna och andras misstag. Detta enligt Professor Amy Edmondson på Harvard Business School.

Varför är det viktigt?

I ett team som har psykologisk trygghet delar man med sig av sina tankar och ideer och vet att de andra lyssnar och respekterar dessa, även om man inte alltid håller med. Det i sin tur gör att medlemmarna känner sig mer motiverade och engagerade och att fler bidrar på olika sätt. Och när fler bidrar med tankar, ideer och information får man en större bredd och kan hitta nya lösningar ideer.

Hur skapar man psykologisk trygghet i ett team?

Det är viktigt att hela teamet är överens och aktivt arbetar tillsammans för att skapa psykologisk trygghet. Om inte hela teamet delar information, misstag och tankar får man inte ut samma effekt. Ofta måste man börja från början med att träna på att lyssna, inte avbryta och kritisera, utan ställa nyfikna frågor och be de andra berätta mer. Det kan man till exempel göra genom att fördela ordet på ett möte och säkerställa att alla får tid att dela med sig av sina tankar och ideer. Och som ledare för ett team är det viktigt att dela med sig av sina egna misstag och lärdomar.

Tillsammans bygger ni en bas som gör att ni blir effektivare och produktivare.

Källa: Harvard Business Review

sv_SESwedish
Rulla till toppen