Väx med misstag som en naturlig del av lärandet

Psykologisk trygghet på arbetsplatsen

Psykologisk trygghet för produktivitet

Forskning har visat att psykologisk trygghet är en av de viktigaste faktorerna för att ett team ska vara produktiva. Som ledare har man både ett stort ansvar och stora möjligheter att nå dit

Men vad innebär det egentligen att ha psykologisk trygghet i sitt projekt och varför är det så viktigt?

Termen psychological safety har funnits länge och myntades på 50-talet av psykologen och psykoterapeuten Carl Rogers för ett sätt att beskriva vad en individ behöver tillgängligt i sin miljö för att främja dess kreativitet.

två personer som kommunicerar över promenad för ökad psykologisk trygghet

Kom längre tillsammans med psykologisk trygghet

Hur konceptet psykologisk trygghet påverkar gruppen på arbetsplatsen blev känt när Amy Edmondson skulle undersöka sambandet mellan grupparbete och misstag i arbetet. Hon märkte snabbt att den grupp med större effekt var även den som rapporterade fler problem.

Så hur kunde det komma sig - hade gruppen som uppvisade mer effekt även fler problem? Nej, när hon tittade närmare visade det sig att de inte hade fler problem än andra grupper. Men - de hade en miljö där de vågade uttrycka sig när något inte gick som det ska. Vilket gav skenet av fler problem, när det i verkligheten innebar att gruppen hade ett hälsosammare och mer produktivt sätt att kommunicera.

Att ha psykologisk trygghet i sitt projekt är alltså inte bara bra för den upplevda känslan och individens kreativitet, men den påverkar även gruppens produktivitet och därmed projektets nytta i helheten. Det innebär att alla vågar dela med sig av sina tankar och idéer till varandra utan oro för att bli tillrättavisad eller straffad för det som sagts. Att det finns en öppen och ärlig kommunikation där alla får utrymme att uttrycka sin åsikt och känna sig sedda. Alla vet att deras perspektiv kommer bli hörda och respekterade, även om åsikter går isär.

Psykologisk trygghet i ett team är alltså extremt viktigt för dess effekt - för ett team som delar kunskap löser konflikter konstruktivt och kommer snabbare framåt än ett team som inte har det.

Hur kan man arbeta med psykologisk trygghet?

Var inkluderande

Arbeta inkluderande och se till att alla får komma till tals genom att aktivt dela ordet i gruppsammanhang. Låt alla prata till punkt utan att avbryta i onödan så alla får samma chans att dela sitt perspektiv.

Fokusera på rätt sak

Se problem som möjligheter att lära och växa, snarare än motstånd och misslyckanden. Ställ frågor med nyfikenhet i vad personen har lärt sig eller tar med sig från situationen.

Tydlighet i kommunikation

Var tydlig med dina förväntningar, både på individer, på er som grupp och i projektets olika faser.

Stötta andra

Var villig att dela kunskap och hjälpa medarbetarna hitta rätt i en konsultativ roll.

En långsiktig strategi

Hur uppnår ni psykologisk trygghet? Det är tyvärr inte en enkel checklista som kan bockas av en gång för att se resultat. Alla grupper har olika dynamiker, styrkor och utmaningar. Det innebär ett aktivt arbete där gruppen jobbar mot samsyn och gemensamma mål genom empatisk kommunikation.

Utbildning

Lär er mer om de olika och komplexa delar man behöver få på plats för att uppnå psykologisk trygghet.

Grupparbete

Jobba tillsammans för att få störst effekt och lär er vilka behov er grupp har.

Samsyn

Lär er tillsammans för förståelse för det ni vill uppnå och varför. När alla har samma utgångspunkt blir det lättare att förstå varandra.

Vill ni ha hjälp att arbeta med psykologisk trygghet för mer engagerade och produktiva medarbetare?

Kontakta oss

Genom att skicka in detta formulär bekräftar du att du har läst och förstått vår Privacy Policy.
This field is required
sv_SESwedish
Rulla till toppen