3 tips for listening empathetically

Start with yourself

To become an empathetic listener, you have to focus on the person who is talking, and you need to be able to put aside things you yourself are pondering over for a little while. Listening empathetically to yourself can be a first step to listening to someone else. Start by asking yourself “how am I feeling today?” and take a minute to feel the answer. Be honest with yourself and listen to your body and mind. If something feels wrong or wonky, take it seriously and think about how to help yourself. Maybe you need to take a few deep breaths or have a meeting-free day to catch up on work. If you’re just in a bit of a bad mood and don’t really have the ability to empathize with someone else, it’s okay to ask to listen at another time when you can give more of your energy. It is of course okay to take the time to listen to someone if you yourself are not completely balanced, but then you have made an active decision to put it aside and focus on the person you are listening to.

Listen to understand

Listening is in short supply, you often listen only to answer, not to fully understand. But honestly, you don’t listen very well if you’re trying to think of an answer or a solution to a problem at the same time.

Therefore, stop and focus on understanding the person who is telling you something most likely needs to vent something and may not even want you to come up with a solution. Give the person space to think, it is not dangerous to remain silent and wait for a possible continuation as it may lead to the person sharing additional thoughts and reflections.

Summarize and ask questions

If appropriate, you can help by summarizing what the person said or by asking questions.

A summary could be: 

I hear you saying you get frustrated when X does Y, am I understanding you correctly?

And a question to ask might be:

If it was up to you, what would a solution look like?

Use summarization and questions to show that you are listening and to help the person think in a solution-focused way. Depending on the situation and who is asking, of course you can share your thoughts and suggestions, but be careful not to make it sound like it’s the only solution or the truth, remember that you may not have all the information.

Useful at work and in your personal life

Regardless of whether you are a leader, colleague, friend or family member, you can use the tips above. And if you are a leader, there are more tips here on how you can help employees through empathic listening (in Swedish). https://www.walkingtalkinginternational.com/ta-dig-tid-att-lyssna-empatiskt-det-skapar-effektivare-och-produktivare-medarbetare/

And a last piece of advice, don’t ask how someone is doing without having time to listen to the answer!

3 tips för att lyssna empatiskt

Börja hos dig själv

För att bli en empatisk lyssnare måste man ha fokus på den som pratar och det betyder att man behöver kunna lägga undan saker man själv går och grubblar på en stund. Att lyssna empatiskt på sig själv kan därför vara ett första steg till att lyssna på någon annan. Börja med att fråga dig själv “hur mår jag idag?” och ta någon minut och känna in svaret. Var ärlig med dig själv och lyssna på kroppen och hjärnan. Om något känns fel eller knasigt ta det på allvar och fundera på hur du ska hjälpa dig själv. Kanske behöver du andas några djupa andetag eller ha en mötesfri dag för att hinna ikapp saker. Eller är du bara på lite dåligt humör och inte riktigt har förmågan att vara empatisk mot någon annan, det är okej att be att få lyssna vid en annan tidpunkt när du kan ge bättre av din energi. Det är såklart okej att ta sig tid att lyssna på någon om man själv inte är helt i balans, men då har du tagit ett aktivt beslut att lägga det åt sidan och fokusera på den du lyssnar på.

Lyssna för att förstå

Lyssning är en bristvara, ofta lyssnar man för att svara inte för att förstå. Men ärligt, du lyssnar inte så bra om du samtidigt försöker fundera ut ett svar eller en lösning på ett problem.
Sluta därför med det och fokusera på att förstå, den som berättar något för dig behöver med stor sannolikhet få ventilera något och vill kanske inte ens att du ska komma med en lösning. Ge utrymme för personen som pratar att tänka, det är inte farligt att vara tyst och vänta på en eventuell fortsättning för det kan leda till att personen som pratar delar med sig av ytterligare tankar och funderingar.

Sammanfatta och ställ frågor

Om det är läge kan du hjälpa till genom att sammanfatta, det personen sagt eller att ställa frågor.
En sammanfattning kan vara:

Jag hör att du säger att du är frustrerad när X gör Y, har jag förstått dig rätt?

Och en fråga att ställa kan vara:

Om du fick önska, hur skulle en lösning se ut?

Använd sammanfattning och frågor för att visa att du lyssnar och att hjälpa personen tänka lösningsfokuserat. Beroende på situation och vem som frågar kan du naturligtvis dela med dig av dina tankar och förslag, men var försiktigt med att få det att låta som den enda lösningen eller sanningen, tänk på att du kanske inte sitter inne med all information.

Fungerar på jobbet och privat

Oavsett om du är ledare, kollega, vän eller familjemedlem så kan du använda tipsen ovan. Och om du är ledare finns det fler tips här på hur du kan hjälpa medarbetare genom empatisk lyssning. https://www.walkingtalkinginternational.com/ta-dig-tid-att-lyssna-empatiskt-det-skapar-effektivare-och-produktivare-medarbetare/

Och du, fråga inte hur någon mår utan att ha tid att lyssna på svaret!

 

sv_SESwedish
Rulla till toppen